Sorterare för tre fraktioner

Eurotrack 5200

  • Mycket robust kontruktion
  • Kort uppställningstid
  • Låg ilastningshöjd
  • Matarkupa med självrensande hydraulgaller
  • Matarhastigheten styrs steglöst från elskåpet
  • Hydrauliskt ställbar siktvinkel
  • Hydrauliskt fällbara transportörer
  • Hydrauliska benstöd

    För mera information