Sågverk
Möckelns frisvängande flissåll för optimalt utnyttjande av biprodukterna.

Sållet finns i 2 olika storlekar.

Vi gör även skrap-, klots- och bandtranspotörer till sågverk.

Hör av dig för mer information och förfrågan!


Broschyr flissåll