Siktar


  


Vi tillverkar siktar i olika storlekar och utförande.

Allt från 2x1 meter upp till 6x1,8meter.

Vi har både tvångsstyrda och frisvängande siktar.

Dessa kan vara stationära eller inbyggda i våra sorteringsverk.

Vi tillverkar även tvättsiktar i olika varianter.


Hör av dig med förfrågan
Broschyr i PDF